დასაქმდი

დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა !!!

საქართველოს ბანკში 

- გაყიდვების კონსულტანტი;

- კონსულტანტი.

საკონტაქტო პირი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი
დალი არახამია
ტელ.: 591 05 02 14

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info