დასაქმდი

დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა !!!

თი ბი სი ბანკში

- დიჯითალ კონსულტანტი (სარეზერვო თანამშრომელი) - თბილისი;

- მომსახურების მენეჯერი (სარეზერვო თანამშრომელი) - თბილისი;

- არაუზრუნველყოფილი პრობლემური აქტივების მართვის მენეჯერი - თბილისი;

- მოლარე-ოპერატორი / ლომბარდის შემფასებელი (საცალო) - ღამის ცვლა - თბილისი;

- განვადების მენეჯერი - თბილისი;

- მოლარე-ოპერატორი 24 საათიან სერვის-ცენტრში - თბილისი;

- არქივის დამხმარე თანამშრომელი;

- მოლარე - ინკასატორი;

- დისტანციური მომსახურების მენეჯერი;

- საკასო ცენტრის მოლარე;

- გადამთვლელი მოლარე.

საკონტაქტო პირი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი
დალი არახამია
ტელ.: 591 05 02 14

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info