ახალი თანამშრომლობა

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და საჯარო სკოლებს შორის.

მემორანდუმებს ხელი მოაწერეს თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა და საჯარო სკოლის დირექტორებმა.

სსიპ ქ. ზუგდიდის მე - 4 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქ. თელავის მე - 7 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქ. რუსთავის მე - 3 საჯარო სკოლა;

სსიპ ქ. ქუთაისის 30 - ე საჯარო სკოლა;

სსიპ ქ. თბილისის 83 - ე საჯარო სკოლა;

სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა;

ნუგზარ ჭანტურიას სახელობის ქ. საგარეჯოს მე - 2 საჯარო სკოლა.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info