ახალი თანამშრომლობა

თბილისის თავისუფალი აკადემიის პარტნიორი გახდა „საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“.

„საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის“ მისიაა საქართველოში საერთაშორისო დონის ფსიქოთერაპევტების და ფსიქოკონსულტანტების მომზადება და მათი ევროპაში სერტიფიცირება.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info