მობილობა 2021

ა - განათლება = შესაძლებლობებს!
კ - განათლება = წარმატებას!
ა - განათლება = იარაღს!
დ - განათლება = დამოუკიდებლობას!
ე - განათლება = კრეატიულობას!
მ - განათლება = ღირსებას!
ი - განათლება = კეთილშობილებას!
ა - განათლება = ფასეულობებს!
შ - განათლება = საკუთარი თავის მართვას!
ი - განათლება = Doing ბიზნესს!

🔉 გამოიყენე შანსი!
🔉 გადმოდი მობილობით!
🔉 ჩვენ ერთად შევქმნათ შენი მომავალი!


ეს შენი დროა

იყავი გამორჩეული შენი განათლებით...

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info