უკვე ფორბსში

ცნობილი ჟურნალი Forbes Georgia მრავალი წელია საკუთარ მკითხველს უზიარებს იმ უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგულ სიას (რეიტინგი მოცემულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ანალიზის შედეგად), რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ სტანდარტებს:

▶️ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და სტრატეგიული განვითარება;
▶️ ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა;
▶️ საგანმანათლებლო პროგრამები;
▶️ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი;
▶️ სტუდენტები და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებები;
▶️ კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა;
▶️ მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები.

🔹 2020 წლის Forbes Georgia-ს ჟურნალში თბილისის თავისუფალი აკადემია საკუთარი ისტორიის მანძილზე პირველად, უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგულ სიაში ღირსეულად პოზიციონირდა!

🔹 აკადემია უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს განვითარებას და მოწოდებულია მოახდინოს საგანმანათლებლო პროცესის სრულყოფა!

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info