მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში 2020 წლის 16 სექტემბერს პროგრამის/პროგრამების განმავითარებელი ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა.
 
შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა. შეხვედრის ფარგლებში შემუშავებული იქნა სამოქმედო გეგმა, რომლის განხორციელებაში თბილისის თავისუფალი აკადემიის სრული აკადემიური პერსონალი და ადამიანური რესურსია ჩართული.
 
დამატებით ინფორმაციას პროგრამასთან/პროგრამებთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში შეიტყობთ აკადემიის სოციალური და ოფიციალური ვებ - გვერდის მეშვეობით.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info