ტრეინინგი

ტრენინგი თემაზე “ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენცია”

Read more

ტრენინგი

ფსიქოლოგიის დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი, ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ნიუ უნის პროფესორი ნონა ახალაშვილი

Read more
Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info