მიზნობრივი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის კონკურსი

ბიზნესის ადმინისტრირების/სოციალურ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში მიზნობრივი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი გამოცხადდა

Read more
Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info