მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

აკადემიაში მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო!

Read more
Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info