ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესში)

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info