მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება I - IV კლასი

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info