ალექსანდრე ჯავახიშვილი - სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

 

ელ.ფოსტა: ajavakhishvili@freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info