მარინე კობალავა - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 

ვიცე რექტორი სასწავლო დარგში

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info