მარინე კობალავა - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 

ვიცე რექტორი სასწავლო დარგში

 

ელ.ფოსტა: mkobalava@freeacademy.edu.ge 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info