სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

 

ელ.ფოსტა: @freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დებულება

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info