06.03.2024 - ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

23.02.2024 - ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

12.07.2023 - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

07.03.2023 -  ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

14.11.2022 - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

26.09.2022 - ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

26.09.2022 - სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

06.04.2022 - ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

14.03.2022 - ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

04.03.2022 - სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგი

 

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info