ეკატერინე ლაფაჩი

 

სამართლის სკოლის დეკანი

 

ელ.ფოსტა: elapachi@freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 სამართლის სკოლის დებულება

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info