დავით შოშიტაშვილი

 

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

 

 

მაია ვასაძე

 

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე

 

 

📖 ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info