დავით შოშიტაშვილი

 

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

 

ელ.ფოსტა: dshoshitashvili@freeacademy.edu.ge 

 

 

მაია ვასაძე

 

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე

 

ელ.ფოსტა: maia.vasadze@freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info