დ ა ს ა ქ მ დ ი

 

კომპანია "მეიჯერელში

 

- გერმანულენოვან კლიენტთა მოსამსახურების წარმომადგენელი;
-  გერმანულ - ინგლისურენოვან კლიენტთა მოსამსახურების წარმომადგენელი.
 
საკონტაქტო პირი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი
ტელ.: 595 35 38 36 
Free Academy of Tbilisi - 204
Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info