დ ა ს ა ქ მ დ ი 

 

საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია "აისეკი" სტუდენტებს სთავაზობს ანაზღაურებად სტაჟირებას საზღვარგარეთ შემდეგ პროგრამებზე
 - ბიზნეს - ადმინისტრირება;
 - ფინანსები;
 - მარკეტინგი;
 - ბიზნესის განვითარება;
 - IT;
 - ინჟინერია.
 
დაინტერესების შემთხვევაში დარეგისტრირდით - aiesec.org


საკონტაქტო პირი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი
ტელ: 595 35 38 36

Academy of Tbilisi - 204

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info