👊 ეს შენი შანსია!

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია!

 

 

🕵 🕵 🕵ს ტ ა ჟ ი რ ე ბ ა/დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა !!!პირველი ციფრული ასოციაცია საქართველოში - "SMEDA"


👉 ასოციაციაში წევრებთან ურთიერთობის ასისტენტი;

👉 პროექტების ასისტენტი.

საკონტაქტო პირი - სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი

დალი არახამია
ტელ.: 591 05 02 14

#თბილისისთავისუფალიაკადემია - 066 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info