სოფიკო ალფაიძე  

 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

 

ელ. ფოსტა: s.alpaidze@freeacademy.edu.ge 

 

დარეჯან ცენტერაძე 

 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის თანაშემწე

 

ელ. ფოსტა: dtsenteradze@freeacademy.edu.ge

 

გურამ დოლიძე 

 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის თანაშემწე

 

ელ. ფოსტა: gdolidze@freeacademy.edu.ge 

 

 

 

📖 ბიბლიოთეკის დებულება

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info