მურმან ციქუბაძე 

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

 

დავით კუპატაძე

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

მარიამ ბერიაშვილი

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

 

📖 ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info