მურმან ციქუბაძე 

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

 

ელ.ფოსტა: mtsikubadze@freeacademy.edu.ge 

 

დავით კუპატაძე

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

ელ.ფოსტა: dkupatadze@freeacademy.edu.ge 

 

 

 

📖 ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info