ნინი ჩაჩხიანი

 

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი

 

ელ.ფოსტა: nchachkhiani@freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულება

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info