თეა თულაშვილი 

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

 

მაია იმნაიშვილი

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

 

📖 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info