მიხეილ მაჩიტიძე

 

რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი

 

ელ.ფოსტა: mmatchitidze@freeacademy.edu.ge 

 

იაკობ სულაბერიძე 

 

რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

ელ.ფოსტა: isulaberidze@freeacademy.edu.ge 

 

 

📖 რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info