სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორი, პროფესორი - სალომე პირველი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - რევაზ ხარაზი

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი), თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - ქეთევან ჭიაბრიშვილი

ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - ნოდარ სილაგაძე

ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასისტენტ-პროფესორი - ლევან სილაგაძე

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP