ა ბ ი ტ უ რ ი ე ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის

 

პირველი პრიორიტეტით არჩევის შემთხვევაში ისარგებლე შემდეგი ბენეფიტებით:

 

10 სტუდენტი - საჩუქრად ლეპტოპი;

4 სტუდენტი - საცხოვრისით უზრუნველყოფა;

3 სტუდენტი - საგზური საქართველოს ტერიტორიაზე.

 

მეორეპრიორიტეტით არჩევის შემთხვევაში ისარგებლე შემდეგი ბენეფიტით:

 

5 სტუდენტი - სწავლის საფასურზე ფასდაკლება -20%.

 

მესამე პრიორიტეტით არჩევის შემთხვევაში ისარგებლე შემდეგი ბენეფიტით:

 

5 სტუდენტი - სწავლის საფასურზე ფასდაკლება -10%.

 

10 სტუდენტი - მაღალი GPA მქონე სტუდენტების დასაქმება უნივერსიტეტში პირველივე კურსიდან.

მაღალი GPA მქონე სტუდენტებისათვის სემესტრული სტიპენდია.

შემოხაზე 066

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP