მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გამოცდის შედეგები

2021 - 2022 სასწავლო წლის 27 სექტემბრის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გამოცდის შედეგები

საგამოცდო კოდი

ქულა

01/01

22

01/02

21

01/03

19

01/04

24

01/05

24

01/06

24

01/07

22

01/08

20

01/09

19

01/10

20

01/11

23

01/12

19

01/13

28

01/14

24

01/15

24

01/16

20

01/17

20

01/18

19

01/19

26

01/20

19

01/21

22

01/22

23

01/23

25

01/24

22

01/25

30

01/26

19

01/27

23

01/28

20

01/29

21

01/30

21

 

2021 - 2022 სასწავლო წლის 28 სექტემბრის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გამოცდის შედეგები

საგამოცდო კოდი

ქულა

02/01

23

02/02

29

02/03

24

02/04

21

02/05

24

02/06

24

02/07

23

02/08

24

02/09

23

02/10

17

02/11

23

02/12

17

02/13

22

02/14

23

02/15

23

02/16

27

02/17

22

02/18

29

02/19

28

02/20

19

02/21

22

02/22

21

02/23

24

02/24

26

02/25

21

02/26

23

02/27

26

02/28

29

02/29

27

02/30

24

02/31

23

02/32

19

02/33

25

02/34

25

02/35

25

02/36

27

02/37

19

02/38

27

02/39

22

 

 

2021 - 2022 სასწავლო წლის 30 სექტემბრის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გამოცდის შედეგები

საგამოცდო კოდი

ქულა

03/01

28

03/02

24

03/03

27

03/04

28

03/05

29

03/06

27

03/07

19

03/08

25

03/10

26

03/11

28

03/12

19

03/13

27

03/14

22

03/15

28

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP