მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

2021 - 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ფორმაა არგუმენტირებული ესე. კონკურსანტი სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებს თუ მოაგროვებს მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულას.

2021 - 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე განსაზღვრულია შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები:

 - ის კონკურსანტები, რომლებიც მიიღებენ თანაბარ შეფასებას აკადემიის მიერ ორგანიზებულ შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდაზე, გამოყოფილ დასაფინანსებელ პირთა ადგილების სიაში გათვალისწინებული იქნება ის პირი, რომელსაც უფრო მაღალი ქულა ექნება მოპოვებული საგნის გამოცდაზე;

 - ის კონკურსანტები, რომლებიც მიიღებენ თანაბარ შეფასებას აკადემიის მიერ ორგანიზებულ შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდაზე და ამასთანავე ექნებათ თანაბარი ქულა მოპოვებული საგნის გამოცდაზე, აკადემია უზრუნველყოფს ამ კონკურსანტების დაფინანსებას.

დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ.: 557 16 95 61 

 

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP