უახლესი მემორანდუმები აკადემიაში

თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა, ქალბატონმა სალომე პირველმა და ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ქალბატონმა ანჟელა აბულაძემ გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან:

  • გლობალური გამოწვევების მართვის ლაბორატორია;
  • ფსიქოლოგიური ლაბორატორია N1 და კრიმინალური ფსიქოლოგიის სააგენტო;
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი;
  • სოს ბავშვთა სოფელი.

 

მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები თანხმდებიან აკადემიური უმაღლესი განათლების ფარგლებში სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელშეწყობაზე, სასწავლო პროცესში სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცებაზე, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და კვალიფიციური კადრების მომზადებაზე.

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP