დისტანციური სწავლება

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 12 მარტის მითითების თანახმად, აკადემია 2020 წლის 16 მარტიდან გადადის დისტანციური სწავლების მეთოდზე. სწავლების ფორმატი - სინქრონული (რეალურ დროში, ,,ლაივში“ წარმართული ლექცია) და ასინქრონული (სასწავლო მასალების და ვიდეო ლექციების ონლაინ სასწავლო პლატფორმაზე განთავსება და სტუდენტისათვის ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომობა).

დისტანციური სწავლება დისტანციური სწავლების სახელმძღვანელო PDF

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP