საერთაშორისო სამეცნიერო და რეგიონალური კონფერენციები

აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პირების და სტუდენტების მონაწილეობით აკადემიაში ყოველწლიურად ტარდება სამეცნიერო კონფერენცია, რაც იძლევა შესაძლებლობას ერთმანეთს დაუკავშირდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესისა და აკადემიური საზოგადოების წარმომადგენლები, მკვლევარები და სტუდენტები, რათა ხელი შეუწყონ პერსონალისა და სტუდენტების საერთაშორისო პროექტების შემუშავებასა და მის განხორციელებაში ჩართულობას. საგულისხმოა ფაქტი, რომ ბოლო რამდენიმე წელია საერთაშორისო ეგიდით სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება აკადემიაში ინტერნაციონალიზაციის საკითხების გაფართოების საუკეთესო პლატფორმად იქცა, რაც საშუალებას იძლევა მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარონ თეორიული, პრაქტიკული და პოლიტიკური გამოცდილება საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში და განჭვრიტონ ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი აქტორები.

საერთაშორისო სამეცნიერო და რეგიონალური კონფერენციები საერთაშორისო სამეცნიერო და რეგიონალური კონფერენციები საერთაშორისო სამეცნიერო და რეგიონალური კონფერენციები

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP