გამომცემლობა

აკადემიის გამომცემლობა არის ინსტიტუციის სტრუქტურული რგოლი, რომლის მიზანია ხარისხიანი სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების წარმართვის ხელშეწყობა. გამომცემლობა ახორციელებს საკოორდინაციო და სარედაქციო  საქმიანობას და ყოველწლიურად გამოსცემს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს, ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჟურნალებს და ურთიერთციტირებულ მასალებს.

აკადემიის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სტატიების გამოქვეყნება ხდება უსასყიდლოდ.

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP