ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

თბილისის თავისუფალი აკადემია მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, ასევე ადმინისტრაციული პერსონალის  პროფესიულ, სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე ხელშეწყობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით აკადემია ატარებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს.

 

ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP