თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი - ისაკო მეფარიშვილი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის დეკანის მოადგილე, ასისტენტ პროფესორი - მაია ვასაძე

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - რევაზ ხარაზი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - გოგიტა თოდრაძე

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასისტენტ პროფესორი - ლილი უშვერიძე

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP