თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - გივი დუჩიძე

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასისტენტ პროფესორი - მურმან ციქუბაძე

ფინანსების აკადემიური დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასისტენტი - თორნიკე სიმონია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი - მზევინარ ნოზაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი - თამარ გოგოლაშვილი

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP