ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ეხმარება მსმენელს განივითაროს თეორიული და პრაქტიკული უნარ - ჩვევები.

ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლა ეხმარება მოზარდებს მართველობითი საქმიანობის უნარებისა და ლიდერობის მოთხოვნილებების ჩამოყალიბებაში.

ყავა პროფესორთან ერთად

თბილისის თავისუფალი აკადემია გადადის სწავლების დისტანციურ მეთოდზე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის დადებითი ასპექტები

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP