კონკურსის შედეგები

           ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა

           ასოცირებული პროფესორები:

  • ალექსანდრე ჯავახიშვილი - იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი;
  • მაია ვასაძე - ინგლისური ენის პედაგოგი.     

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა

მოწვეული სპეციალისტები:

  • ანზორ აბრალავა - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • ზურაბ თედიაშვილი - ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
  • დავით კუპატაძე - აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტის ბაკალავრი;
  • ისაკო მეფარიშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • არჩილ ცერცვაძე - ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
  • დავით შოშიტაშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი;
  • გიორგი შოშიტაშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი;
  • ლილი უშვერიძე - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

 

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP