სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში სტუდენტი იღებს სათანადო კონსულტაციას:

სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე;

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე;

დასაქმებაზე;

კარიერულ განვითარებაზე.

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP