ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

განთავსების თარიღი: 21 , იანვარი 2021
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრ „ჯი-ელ-სი“-ს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სოციალური პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის

განთავსების თარიღი: 21 , იანვარი 2021
სოციალური პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის
პროექტი იწყება 2021 წლის 01 თებერვალს და დასრულდება 2021 წლის 01 აგვისტოს

გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

განთავსების თარიღი: 14 , იანვარი 2021
გაზაფხულის სემესტრის მობილობა
გადმოდი თბილისის თავისუფალ აკადემიაში და მიიღე ფასდაკლება სწავლის საფასურზე - გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადაა: 28.01.2021 - 08.02.2021

Forbes Georgia

განთავსების თარიღი: 14 , იანვარი 2021
Forbes Georgia
თბილისის თავისუფალი აკადემია Forbes Georgia-ს ჟურნალში
შემეცნებითი ჟურნალის რიგით მე-10 ნომერი უკვე თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში
გამოვიდა აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჟურნალის „მომავლის ლიდერის" რიგით მე-10 შემეცნებითი ნომერი
ჟურნალის მომავლის ლიდერის რიგით მე-9 შემეცნებითი ნომერი
ჟურნალის რიგით მე-9 ნომერი უკვე თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში

სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება

განთავსების თარიღი: 09 , დეკემბერი 2020
სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება
აკადემიის პერსონალი, მათ შორის პროგრამაში ჩართული პირები უზრუნველყოფენ სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას სტუდენტებისათვის აკადემიაში არსებული კონსულტაციების შესახებ
შ ე ხ ვ ე დ რ ა N2 - სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება Web of Science, scopus, SCImago Journal Rank რეიტინგულ ბაზებში
თბილისის თავისუფალი აკადემია მოწოდებულია განავითაროს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობა

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP