ბიზნესლაბორატორია

ბიზნესლაბორატორია არის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის საგანმანათლებლო და პრაქტიკული მიზნებისთვის შექმნილი სტრუქტურული ერთეული. ბიზნესლაბორატორიის მისიაა - აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზაციის კოორდინაცია, მისი შედეგიანობის უზრუნველყოფა, მეცნიერებისა და განათლების  ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ბიზნესლაბორატორია

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP