სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი - დალი არახამია

პროგრამული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი - მერაბ მიქელაშვილი

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის ხელმძღვანელი - დავით კუპატაძე

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი - დალი ცენტერაძე ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის თანაშემწე - სოფიკო ალფაიძე

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი - მეგი მანდარია

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP